DiveTime_Blogi


Published on by

PADI Divemaster - PADI DM on ensimmäinen ammattilaiskurssi PADI -koulutusjärjestelmässä

Read entire post: PADI Divemaster - PADI DM on ensimmäinen ammattilaiskurssi PADI -koulutusjärjestelmässä

Divemaster on tietoiltaan ja taidoiltaan kokenut sukeltaja, joka auttaa muita eteenpäin harrastuksessa ja toimii roolimallina. Divemaster ohjaa itsenäisesti joitakin PADI-koulutusohjelman kursseja, toimii sukellusoppaana sekä avustaa oppilaita ja sukelluskouluttajia esimerkiksi OWD-kursseilla.

PADI Divemaster -kurssi on sinulle, joka olet innostunut sukeltamisesta ja haluat innostaa muita sukeltamaan ja etenemään harrastuksessa.

Divemaster on ohjaaja, avustaja ja roolimalli

PADI Divemaster -kurssi on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, joka johdattaa kohti sukellusammattilaisen uraa.
Kurssilla harjoitellaan käytännössä PADI Divemasterin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä:

Sukellustapahtuman hallinta, sukelluskohteen kartoitus ja pelastussuunnitelman tekeminen, riskien hallinta, sukeltajien briiffaus sukellukselle uudessa kohteessa ja luokitettujen sukeltajien johtaminen avovesisukelluksella.

Kurssilla perehdytään PADI koulutusohjelmiin, joita Divemaster voi itsenäisesti ohjata:

Sukelluskokeilu - Discover Scuba Diving
Snorkaluskokeilu - Discover Snorkling
Laitesukelluksen kertauskurssi - Scuba Review
Paikallisiin sukellusolosuhteisiin tutustuminen - Discover Local Diving
Vapaasukelluskurssi - Skin Diver

Lisäksi Divemasterin tehtäviin kuuluu Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver sekä erikoiskursseilla oppilaiden ja kouluttajan avustaminen allasharjoituksissa sekä avovesiharjoituksissa. PADI-Divemaster kurssilla opit toimimaan sukelluskoulutustiimissä vastuullisena jäsenenä avustamalla kouluttajia.

Divemaster on taitava vedessä

Kurssilla kehitetään sukellustaitoja ja taitoa toimia vedessä erilaisissa tilanteissa. Kurssiin kuuluu syväsukellusharjoitus, stressitesti, pelastusharjoitus, OWD -kurssilla opeteltavien perustaitojen demonstroiminen, uinti ilman varusteita, uinti snorklausvarusteilla, kelluminen ja uupuneen sukeltajan hinaus.

PADI Divemaster on sukellusammattilainen.

PADI Divemaster koulutukseen sisältyy sukellusammattilaisena toimimista tukevat teoriaopinnot sukeltamisesta, kouluttamisesta, sukeltajien ohjaamisesta ja riskien hallinnasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi sukellusammattilaisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Mitä on liiketoiminta sukellusalalla ja oman sukellusammattilaisen uranpolun mahdollisuudet sekä seuraavien askelten suunnittelu.

PADI Divermaster -kurssin ennakkovaatimukset

Divemasterilla on oltava sukelluskokemusta sekä hyvät tiedot ja taidot auttaa muita sukeltajia. Ennen Divemaster -kurssille tuloa on oltava suoritettuna PADI Advanced Open Water Diver ja PADI Rescue Diver kurssit tai muun koulutusjärjestön vastaavat kurssit. Ensiapukurssi tulee olla käytynä kahden vuoden sisään. Divemaster kurssille tultaessa on oltava ikää vähintään 18 vuotta ja vähintään 40 sukellusta. Divemasteriksi sertifioitaessa on oltava sukelluksia vähintään 60. Divemasterilla tulee olla hyvä fyysinen sukelluskunto, josta myös lääkärintodistus.

Hyvä asenne: Halu oppia auttamaan auttaa muita sukeltajia eteenpäin ja oppia avustamaan sukelluskouluttajia koulutustilanteissa. Halu oppia ottamaan vastuuta itsesi lisäksi myös muista sukeltajista.

Jos et vielä täytä kaikkia vaatimuksia, ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä polkusi Divemasteriksi. Järjestämme kaikkia edeltäviä kursseja sekä ensiapukoulutusta.

Sinulla on intohimo sukeltamiseen ja haluat kokemustasi jakamalla innostaa ja auttaa muita sukeltajia eteenpäin harrastuksessaan, Divemaster -kurssi on juuri sinulle!

Sovellus

 

Read entire post
Powered by Powered by