SSI React Right - Ensiapukoulutus

160,00SSI React Right kurssilla opitaan mm. onnettomuustilanteen arvioiminen, onnettomuuspaikalla toimiminen, elottoman henkilön elintoimintojen ylläpitäminen painelu-puhalluselvytyksellä, tajuttoman auttaminen, tukehtumistilanteessa auttaminen, defibrillaattorin (AED) käytön perusteet sydänpysähdystilanteessa, murtumavammojen tukeminen, erilaisten sairauskohtauksien tunnistaminen ja oireen mukaisen ensiavun antaminen, mm. palovammojen ensiapu, (myös meri-)eläinten puremien ja pistosten hoito, verenvuotojen tyrehdytys.
Opit toiminaan oikein sukellusonnettomuustilanteissa.
Opit antamaan lisähappea sukellusonnettomuuden sattuessa.
SSI React Right -kurssin toteutus:
Kurssilla käydään läpi teoriassa ja harjoitellaan workshopeissa onnettomuustilanteissa toimimista. Kurssin kesto on 8 – 12 tuntia. Kurssi toteutetaan kahtena iltana. Kurssiin kuuluu laaja suomenkielinen verkko-oppimismateriaali, joka jää käyttöösi.
SSI React Right on kansainväliset standardit täyttävä ensiapukoulutusohjelma. Kurssin suorittamisesta saat todistuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Tämä tai vastaava ensiapukoulutus tulee olla voimassa kaikilla, jotka toimivat sukelluskouluttajana tai sukellusoppaana. Kurssi tulee olla käytynä ja voimassa SSI Diver Stress & Rescue kurssilta valmistuaksesi.
Jos pidät työn tai muun harrastuksen vuoksi jatkuvasti voimassa ensiapukoulutustasi, suosittelemme sukelluksen harrastajalle suorittamaan SSI React Right -kurssin tavallisten ensiapukurssien vaihteluksi. Kurssilla käydään normaalien hätäensiaputaitojen lisäksi läpi yleisimmät sukellusolosuhteissa tapahtuvat tapaturmat ja onnettomuudet.

SSI React Right -ensiapukurssin sisältää mm. 

Hätäensiapu 
Tilanteen arviointi
Toiminta onnettomuustilanteessa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja auttaminen
Elintoimintojen turvaaminen
Sokin hoito 
Uhrin siirtäminen ja käsittely 
Aikuisen puhallus-paineluelvytys
Hengitystietukkeuman poistaminen
Lapsen elvytys, hengitystukkeuman poistaminen ja puhallus-paineluelvytys
Henkinen ensiapu 

Automaattisen defibrillaattorin (AED) käyttö

Hapen antaminen sukellusonnettomuustilanteessa

Tavallisimpien sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
Ulkoinen verenvuoto
Sisäinen verenvuoto
Vatsavammat
Allergiset reaktiot
Hengitysvaikeudet, astmakohtaus
Diabeettiset hätätilanteet
Pyörtyminen
Sydänkohtaus
Aivoverenkierron häiriöt
Nenäverenvuoto
Kouristuskohtaukset

Tapaturmatilanteiden arviointi ja hoito
Nyrjähdykset ja nivelvammat
Lihasvammat
Myrkytykset (nieltynä, hengitettynä, ihon kautta) 
Selkäydinvammat
Lämpösairaudet
Hypotermia ja muut kylmyydestä johtuvat ongelmat
Hukkuminen Irronnut ruumiinosa
Puremat ja pistokset
Palovammat (kemialliset, sähköstä- tai kuumuudesta johtuvat)
Rintakehän vammat
Sijoiltaan menneet nivelet
Silmävammat 
Murtumat
Paleltumat
Päävammat

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Jatkokurssit, SSI - Scuba Schools International, Sukellusammattilaiseksi - SSI PRO, Ensiapukoulutukset
Powered by Powered by