Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Tällä sivulla kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin käytämme keräämiämme tietoja, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat EU:n henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaan sinun oikeutesi.

Keräämme ja käsittelemme tietojasi suostumuksellasi sukelluskoulutus-, tuotemyynti-, sukellusvarustehuolto- tai vuokrauspalveluiden toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Keräämme palveluntuottamiseksi tarvittavat henkilötiedot ja yhteystiedot. Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat. Keräämme koulutusrekisteriin koulutuspalvelun tuottamisesta kertyvää tietoa, kuten tietoa koulutusprosessin etenemisestä. Tiedot keräämme sinulta itseltäsi sekä sopimuksen perusteella koulutuspalvelun tuottamiseksi tarvittavaa pohjakoulutukseen liittyvää tietoa sukelluskoulutusjärjestöjen PADI ja SSI järjestelmistä.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, ottaen huomioon laissa noudatettavaksi tulevat säilytysajat. Oppilasasiakirjoja säilytämme sukelluskoulutusjärjestöjen standardeissaan määrittämän ajan. Poistamme ja hävitämme tiedot, kun tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus, oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Olemme varmistuneet siitä, että palveluntarjoajat ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Tietoja luovutetaan sopimuksen perusteella sukelluskoulutusjärjestöille PADI ja SSI. Asiakkaiden yhteystietoja ei luovuteta muiden yritysten markkinointitarkoituksiin.

​Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet antavat meille tietoa sivujemme käytöstä ja siten mahdollistavat sivustojemme kehittämisen. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu eivät ne vahingoita käyttäjän tietokonetta. Mikäli sivuillamme et halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Sähköiset tiedot olemme suojanneet palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä palveluksessamme olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Paperiset oppilasasiakirjat säilytetään lukitussa säilytystilassa.

Sinulla on oikeus tarkastaan mitä tietoja sinusta on henkilörekisteriimme tallennettu. Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin. Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Mikäli sinulla on jotakin henkilötietojesi käyttöön liittyvää kysyttävää, ota meihin yhteyttä p. 040 711 4957 paivi.korkman@divetime.fi 


Powered by Powered by